Home
DCS & Dir of Music
Concert Agenda
Foto's

De artistieke leiding

 

Henk de Vries

Director of Music

 

Henk de Vries - Director of music - is met zeer goed gevolg als Master of Music afgestudeerd aan de conservatoria van Den Haag, Groningen en Hamburg voor de hoofdvakken Orgel en Kerkmuziek. Hij  studeerde hiernaast de bijvakken hedendaagse improvisatie,  piano, clavecimbel, continuospel en koordirectie. Hij is sindsdien internationaal werkzaam als concertorganist en doceert hij tijdens masterclasses, en is eveneens een gevraagd jurylid tijdens nationale en internationale orgelconcoursen en festivals.

Hij studeerde Cum Laude af aan de Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur (LOTO) en is momenteel lid van de examencommissie. Hij is eveneens lid van het College van Orgeladviseurs in Nederland (CvON) en werkzaam voor de Commissie OrgelZaken (COZ) binnen de PKN. Henk is sinds 2014, samen met Peter Van Dijk uit Utrecht, benoemd als orgeladviseur van de Martinikerk in Groningen en als zodanig verantwoordelijk voor de conditie van de twee fameuze historische orgels.

Henk voerde in 2015 in de provincie Groningen de integrale versie uit van La Nativité du Seigneur van Olivier Messiaen, een bijzonderheid voor deze Barok georiënteerde provincie. Hij heeft niet alleen een liefde voor Franse (orgel)muziek, ook de Duitse Barok en Romantiek worden door Henk vaak geprogrammeerd.

Als (cantor)organist is hij niet alleen verbonden aan de Petruskerk te Zuidbroek en de Jacobuskerk te Zeerijp, ook is hij sinds 2016 benoemd als organist tijdens de Martinidiensten in de Martinikerk te Groningen.

Als Director of Music organiseert hij veel koorconcerten en Choral Evensongs waarin Anglicaanse kerkmuziek een belangrijke rol speelt. Sinds 2017 is Henk artistiek leider van de DCS. Het koor heeft onder zijn leiding gezongen in oa Salisbury Cathedral en Bournemouth(2018), St. Paul's Cathedral en Westminster Abbey Londen (2019), en in 2020 zingt de DCS op uitnodiging tijdens de feestelijke diensten van Pinksteren in York Cathedral. Doordat  de staff van Westminster Abbey uiterst lovend was over de DCS en haar zang in 2019 ("one of the top-guest-choirs we've heard in the Abbey") , zijn de Dutch Choral Singers opnieuw uitgenodigd in januari 2021! 

Meer informatie is te vinden op www.henkdevries.info

 

 

Organist Vincent Hensen

Organist

Vincent Hensen - Organist - studeerde vanaf 2005 Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, met als eerste musiceervak orgel. Zijn docent was Theo Jellema. Na deze studie begon hij met de hoofdvakopleiding orgel aan hetzelfde conservatorium, als leerling van Erwin Wiersinga. Hij behaalde in juni 2014 zijn tweede bachelor. Ondertussen bereidde hij zich voor op de master aan de Nederlandse Beiaardschool. Op 31 mei 2015 won hij het Internationaal Beiaardimprovisatieconcours in Den Bosch en in juni 2015 is hij toegelaten tot de masteropleiding Beiaard, welke valt onder de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Per september 2016 is Vincent stadsbeiaardier van Winschoten.

Vincent Hensen begon zijn muzikale carrière al op jonge leeftijd als organist van de huidige protestantse gemeente in Oude Pekela, waar hij de beschikking had over een groot Van Oeckelen-orgel uit 1865. In 2004 begeleidde hij zijn eerste vaste koor. Vanaf 2006 dirigeert hij verschillende koren, waaronder sinds 2013 het Toonkunstkoor Delfzijl. In Appingedam is Vincent in 2012 benoemd tot cantor-organist van de Nicolaïkerk, waar hij de cantorij leidt en het mooie Hinsz-orgel uit 1744 bespeelt. Van Roos in de Regio Winschoten en Parkstad Veendam is Vincent in 2016 tot beiaardier benoemd.

 

Dutch Choral Singers

Momenteel vormt het koor Northern Choristers de basis van de Dutch Choral Singers en gaat vanaf heden onder die nieuwe naam verder. De Dutch Choral SIngers bestaat momenteel uit 24 enthousiaste zangers. 

 2019-01-01 : het koor voorafgaand aan de Choral Evensong op Nieuwjaarsdag in de prachtige Westminster Abbey te Londen.

info@dutchchoralsingers.nl