Home
DCS & Dir of Music
Agenda
Projecten
Deelnameformulier
Algemene Voorwaarden
Foto's
Archief
Gastenboek

 

Algemene voorwaarden bij aanmelding en deelname aan een project van de Dutch Choral Singers – Oktober 2017

 

aanmelding

1. Aanmeldingen voor een project van DCS wordt gedaan via e-mail. Per e-mail wordt hierna een bevestiging gestuurd. Dit maakt de aanmelding definitief waardoor projectkosten verschuldigd zijn.

niveau DCS

2. DCS streeft een hoog niveau na. De projectorganisatie bespreekt vooraf de aanmelding en kan beslissen dat iemand niet met een project kan meedoen. Dit heeft dan altijd te maken met vocale redenen.

Op de eerste repetitie kan tot een korte auditie besloten worden. Dit houdt in dat er op deze dag ook besloten kan worden dat iemand van verdere deelname af moet zien. Uiteraard wordt dan het overgemaakte projectbedrag teruggestort.

Om het niveau hoog te houden dienen de deelnemers de noten op de eerste repetitie te kennen!

projectkosten

3. Onder de projectkosten wordt verstaan:

- de kosten voor repetities en uitvoeringen

- de kosten voor dirigent en organist

- de bruikleenkosten van bladmuziek

De kosten voor reizen, onderdak e.d. vallen niet onder de projectkosten tenzij anders aangegeven.

betaling

4. Na aanmelding wordt het volledige inschrijfbedrag overgemaakt, uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste repetitie. Dit geschiedt bij voorkeur per automatische incasso. Na de aanmelding wordt hierover per e-mail informatie verstrekt.

bladmuziek

5. Deelnemers ontvangen uiterlijk een maand voor de eerste repetitie de te zingen bladmuziek.

De te gebruiken legale bladmuziek krijgt de deelnemer in bruikleen en dient dus aan het einde van het project (na het laatste optreden) weer te worden ingeleverd. Dit houdt ook in dat er in de partituur enkel met potlood mag worden aangetekend.

repetities

6. De repetities worden gehouden in de Petruskerk te Zuidbroek. Goed te bereiken via snelweg en openbaar vervoer (NS-station). De repetities duren van 10.00 uur tot 13.00 uur. 

Deelnemers dienen zelf voor een lunchpakket te zorgen. Koffie en thee is tegen een kleine vergoeding tijdens de lunch te krijgen.

Door de aanmelding van de deelnemer geeft hij/zij aan dat de deelnemer op de repetities aanwezig is. Een repetitie missen is niet toegestaan tenzij er sprake is van overmacht.

restitutie

7. Een deelnemer die binnen een maand voor aanvang van de eerste repetitie besluit zich terug te trekken heeft recht op teruggave van de helft van het projectbedrag.

Vanaf de eerste repetitie heeft de deelnemer geen recht meer op terugbetaling van het projectbedrag tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.

reis en verblijf

8. De DCS organiseren projecten, workshops en reizen. In het laatste geval geeft de organisatie tips over reis en verblijf. De kosten voor reis en verblijf zijn voor eigen rekening, tenzij anders aangegeven. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken met betrekking tot reis en verblijf.

schade

9. De organisatie van de DCS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deelnemers.

koorkleding

10. De kleding van de DCS tijdens Choral Evensongs is in een pij van de DCS. Tijdens concerten kleden de DCS zich geheel in het zwart. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor nette zwarte kleding en schoenen.

algemeen

11. Bij meningsverschillen over deze algemene voorwaarden beslist de organisatie van de DCS. Deze beslissing is bindend.

info@dutchchoralsingers.nl